Rybářská a ichtyologická pracovní skupina České limnologické společnosti Vás srdečně zve na tradiční XVII. Rybářskou a ichtyologickou konferenci, která se bude konat 3.-5. listopadu 2020 online formou.

Konference bude přesunuta do online prostředí !!!

Konferenční vložné bude sníženo, větší část konferenčního poplatku bude vrácena.
Sborník abstraktů poskytneme v PDF formě.


Poster session proběhne ve čvrtek 5.11 v MS Teams prostřednictvím zaslanýchů dotazů přes e-mail, FB stránku nebo Teams chat.Aktualizovaný program najdete zdeCertifikáty účasti budou poslány všem účastníkům po ukončení konference.


Workshop zrušen v souvislosti s vládními nařízeními.

Další informace budou doplněny.


Milí účastníci, prosíme Vás o zapojení do dotazníku o estetickém hodnocení ryb.

       Dotazník naleznete zde.


Pozvánka

Konference je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje 

Pořádání konference je podpořeno projektem aplikovaného výzkumu MZe QK1920011 "Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů".


https://metodologie.webnode.cz


Sledujte aktuality na naší facebookové stránce

REGISTRUJTE SE ZDE

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky